Teadaanne seoses COVID-19 viirusega

Päätytuote püüab oma meetmetega takistada koroonaviiruse levimist.

Kõik kliendikohtumised ja ärireisid on määramata ajaks tühistatud. Hoiame kontakti platvormide Teams ja Skype Business vahendusel ning traditsiooniliselt ka telefonitsi.

Meie kontor on läinud võimalust mööda üle kaugtööle.

Kaubaveokeid ja väliseid teenusepakkujaid lubatakse meie tööruumidesse vaid eriloaga. Nii vähendame ise oma meeskonna riskikontaktide arvu.

Töötajate hügieenijuhendid on kasutusel vastavalt ametlikele ettekirjutustele. Töötajad käitlevad klientide tooteid kinnastega. Oleme tõhustanud koristamist ja suurendanud hügieenitarvikute kättesaadavust olmeruumides.

Oleme lisanud tervishoiuteenuseid oma töötajatele, et saaksime vajaduse korral  võimalikult kiiresti infot ja abi oma personalile.

Soomes toimivad tootmine ja transport praegu normaalselt. Valitsus ei ole andnud uusi juhiseid  tootmise või töölkäimise kohta.

Hoolitsegem üksteise eest ja jäägem terveks!

#togeteher