MATERJALIDENA ON KASUTUSEL

SÜSINIKTERASED
Konstruktsiooniterased
Peenteraterased
Surveseadmeterased
Ilmastikukindlad terased (Corten) 

ROOSTEVABAD TERASED
Austeniitsed
Ferriitsed
Austeniit-ferriitsed (Duplex)
Super Duplexid
Martensiitsed 

MUUD METALLID
Alumiinium
Nikkel
Sulamid
Sügavtõmbeterased