MATERJALIDENA ON KASUTUSEL

SÜSINIKTERASED

Konstruktsiooniterased
Peenteraterased
Surveseadmeterased
Ilmastikukindlad terased (Corten) 

ROOSTEVABAD TERASED

Austeniitsed
Ferriitsed
Austeniit-ferriitsed (Duplex)
Super Duplexid
Martensiitsed 

MUUD METALLID
Alumiinium
Nikkel
Sulamid

Sügavtõmbeterased