Materiaaleina käytössä

Hiiliteräkset

Rakenneteräkset
Hienoraeteräkset
Painelaiteteräkset
Säänkestävät teräkset (Corten)

Ruostumattomat teräkset

Austeniittiset
Ferriittiset
Austeniittis-ferriittiset (Duplex)
Super Duplexit
Martensiittiset

Muut teräkset

Alumiini
Nikkeli
Seokset

Syvävetolaadut