Syväveto - OHUTLEVYTUOTANTO

Syvävetotekniikan vahvuus on tuotteen pinnalaatu, mittatarkkuus ja sarjatuotannon edullisuus. Syvävedolla saadaan aikaan merkittäviä säästöjä turhien työvaiheiden esim. hitsauksen ja hionnan jäädessä pois. Syvävedetystä terästuotteesta saadaan hermeettisesti tiivis, jolloin tuotteen jäykkyysominaisuudet ovat hyvät ilman, että ainevahvuutta tarvitsee kasvattaa. Näin tuotteesta saadaan mahdollisimman kevyt ja kestävä. 

Päätytuotteella on monipuoliset valmiudet syvävetotuotteiden valmistukseen. Maksimi puristusvoimaa on lähes 1200 tonnia. Suuri työpöytä mahdollistaa vaativienkin osien valmistuksen. 

Syvävetotekniikan mahdollisuudet on laajat. Tuotteiden valmistus lähtee suunnittelusta ja kehitysideasta yhdessä asiakkaan kanssa. Ota yhteyttä niin katsotaan syvävedon mahdollisuuksia yrityksesi tarpeisiin sopivaksi.

Kysy referenssejämme! Toimitamme ohutlevytuotteita alan tärkeille toimijoille.